BIM-CAD

Mer än 25 års erfarenhet av projektering med ArchiCAD och AutoCAD.

Omfattande kunskaper av BIM-projektering i 3D. Framtagning bl a av startfiler för ArchiCad.

‘Poweruser’ gällande ArchiCad. Aktiv deltagare i Graphisoft / Nolliplans seminarier angående uppdateringar och nyheter.

Kunskaper i Excel, Solibri, Bluebeam, BIMeye, Photoshop, Indesign, SketchUp, mm.